Informacje dla zawodników - Terenowa Masakra

Informacje dla zawodników

NAGRODY I WYNIKI

1. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

2. Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:

  • indywidualnie Kobiety Open i Mężczyźni Open na dystansach 3 km, 5 km ,7 km, 10 km
  • na dystansach 5km, 7km i 10 km
    • Drużynowa* kobiet (3 osoby)
    • Drużynowa* mieszana ( 3 osoby w tym minimum jedna kobieta)
    • Drużyna składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (5, 7 lub 10 km) i ruszających na trasę w jednej fali (o tej samej godzinie). Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

3. Podczas zapisów drużyny należy zwrócić uwagę na wybranie tej samej godziny startu (fali).

4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.

5. Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe trofea.

6. Nagrody dla zwycięzców – ich odbiór jest możliwy osobiście, jedynie podczas dekoracji. Ewentualny późniejszy odbiór musi zostać uzgodniony wcześniej z organizatorem.

REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na czerwcową, XVII edycję Terenowej Masakry rozpoczną się 10 stycznia 2024 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 2 czerwca lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

Zapisy na wrześniową, XVIII edycję Terenowej Masakry rozpoczną się 10 stycznia 2024 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 15 września lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

W przypadku rejestracji na obydwie imprezy w ramach jednego zgłoszenia (do 2 czerwca), uczestnik otrzyma dodatkowy voucher o wartości 20 zł do wykorzystania na gadżety Terenowej Masakry do odbioru w dniu zawodów w ramach XVII edycji Terenowej Masakry.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.

4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

a) możliwość zmiany zawodnika w ramach opłaconej rejestracji za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 10 zł
Wybierając taką opcję, w przypadku braku możliwości startu, zawodnik ma możliwość zgłoszenia swojego zastępcy pod warunkiem zgłoszenia chęci dokonania takiej zmiany na adres kontakt@terenowamasakra.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 do godziny 23:59 ( XVII Edycja) i do 08 września 2024 ( XVIII edycja)
Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu lub opłata od zmiany zawodnika jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody i nie podlega zwrotowi.
b) możliwość rezygnacji ze startu bez podania przyczyny za dodatkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 30 zł.
Wybierając taką opcję, w przypadku rezygnacji ze startu, zawodnik otrzyma 100% wniesionej opłaty (za pakiet startowy+zakupy dodatkowe) pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu mailowo na adres kontakt@terenowamasakra.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2024 do godziny 23:59 ( XVII Edycja) i do 08 września 2024 ( XVIII edycja)
Opcja dodatkowej opłaty od rezygnacji ze startu lub opłata od zmiany zawodnika jest dostępna tylko podczas rejestracji na zawody i nie podlega zwrotowi.

5. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za wniesioną opłatę startową (zapis przy rejestracji).

6. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.

7. Osoby zapisujące się w dniu zawodów, mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego lub koszulki w swoim rozmiarze.

8. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

10. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

Opłata startowa indywidualna (XVII edycja, 08-09 czerwca 2024) za start wynosi:

5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych119,99zł
Kolejne 150 osób zarejestrowanych129,99zł
Pierwsze 300 osób zarejestrowanych139,99zł
Do 15 lutego 2024149,99zł
Do 15 marca 2024159,99zł
Do 15 kwietnia 2024169,99zł
Do 15 maja 2024179,99zł
Do 2 czerwca 2024189,99zł
W dniu imprezy (gotówka)219,99zł
3KM
Liczba osób / data Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych99,99zł
Do 15 lutego 2024109,99zł
Do 15 marca 2024119,99zł
Do 15 kwietnia 2024129,99zł
Do 15 maja 2024139,99zł
Do 2 czerwca 2024149,99zł
W dniu imprezy (gotówka)159,99zł

Opłata startowa indywidualna (XVIII edycja, 21 września 2024) za start wynosi:

5KM/7KM/10KM
Liczba osób / data Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych119,99zł
Do 15 marca 2024129,99zł
Do 15 kwietnia 2024139,99zł
Do 15 maja 2024149,99zł
Do 15 czerwca 2024159,99zł
Do 15 lipca 2024169,99zł
Do 15 sierpnia 2024179,99zł
Do 15 wrzesnia 2024189,99zł
W dniu imprezy (gotówka)219,99zł
3KM
Liczba osób / data Kwota
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych99,99zł
Do 15 marca 2024109,99zł
Do 15 maja 2024119,99zł
Do 15 lipca 2024129,99zł
Do 15 sierpnia 2024139,99zł
Do 15 wrzesnia 2024149,99zł
W dniu imprezy (gotówka)159,99zł

UWAGA!!! GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w drużynie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna.

  • Minimum 7 osób – Voucher o wartości 30zł do naszego sklepu z gadżetami – dla każdego
  • Minimum 12 osób – Voucher o wartości 40zł do naszego sklepu z gadżetami – dla każdego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.

Tło

Kontakt

kontakt@terenowamasakra.pl
Terenowa Masakra