REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI - Terenowa Masakra

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

wiosna – BIEG DLA DZIECI 08.06.2024 ( XVII Edycja TM)

jesień – BIEG DLA DZIECI 21.09.2024 ( XVIII Edycja TM)

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI „TERENOWE DZIECIAKI”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Terenowych Dzieciaków jest ProEnergy Rafał Szulakowski

II. CEL

Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. TERMIN, DYSTANSE, LIMITY

1. Bieg odbędzie się w dniu 08.06.2024r. i 21.09.2024r. w Bydgoszczy, na terenie LPKiW Myślęcinek Polana Różopole (start przed sceną).
2. * Biuro zawodów mieści się w namiocie biura zawodów Terenowej Masakry (Polana Różopole) czynne w godzinach 13.20 – 14.40 (08 czerwca) oraz 13.40 – 15.00 ( 21 września) * START będzie zlokalizowany przed sceną ( tak jak dorośli uczestnicy TM)
3. Dystanse:

08 czerwiec 2024 (sobota)

  • bieg I –  godz. 14.20 (roczniki 2018-2022) – dystans ok. 300m – limit 65 osób
  • bieg II – godz. 14.40 (roczniki 2018-2022) – dystans ok. 300m – limit 65 osób
  • bieg III – godz. 15.00 ( 2016- 2017)- dystans ok. 500m – limit 120 osób
  • bieg IV – godz. 15.20 (2013- 2015) – dystans ok. 700m – limit 120 osób

21 wrzesień 2024 (sobota)

  • bieg I – godz. 14.40 (roczniki 2018-2022) – dystans ok. 300m – limit 65 osób
  • bieg II – godz. 15.00 (roczniki 2018-2022) – dystans ok. 300m – limit 65 osób
  • bieg III – godz. 15.20 ( 2016- 2017)- dystans ok. 500m – limit 120 osób 
  • bieg IV – godz. 15.40 (2013- 2015) – dystans ok. 700m – limit 120 osób

4. Pomiar czasu i wyniki
Bieg odbywa się w formule FUN, czyli nie dokonujemy pomiaru czasu i nie klasyfikujemy wygranych. Każdy finisher otrzyma na mecie niespodziankę.

5. Warunki i uczestnictwo w terenowej masakrze.
W biegu mogą uczestniczyć jedynie dzieci zapisane do biegu i posiadające opaskę z numerem startowym. Opiekunowie startujących muszą być obecni w biurze zawodów w celu potwierdzenia uczestnictwa i złożenie stosownych oświadczeń. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej na 40 minut przed startem. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach. Opiekunowie, są zobowiązani do nadzoru nad dzieckiem podczas biegu (wspólny bieg w biegu I i II ).

III. REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na Terenowe Dzieciaki  rozpoczną się 10 stycznia 2024 o godzinie 18:00  za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 2 czerwca i  15 września lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy. Opłata za start przy zapisach w biurze zawodów to 50 zł.

4. Opłata za start wynosi 40 zł. Nie podlega ona zwrotowi, istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowej na inną osobę . W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

6. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Terenowych Dzieciaków, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów jest ProEnergy Rafał Szulakowski.

Tło

Kontakt

kontakt@terenowamasakra.pl
Terenowa Masakra