Formularz rejestracyjny

ZAPISY INDYWIDUALNE

FORMULARZ REJESTRACYJNY

 Rejestracja zostanie otwarta 7 grudnia o 18:00

 


ZAPISY GRUPOWE (min. 5 i min. 10 osób)
Wystartujcie w grupie i odbierzcie dodatkowe prezenty Terenowej Masakry dla wszystkich uczestników

Jak zapisać się grupowo, aby odebrać gadżet?

WAŻNE - Aby odebrać prezent należy pozwolić liderowi grupy zapłacić za wszystkich jednym przelewem!

* Uzupełnij wszystkie wymagane pola, w tym preferowaną godzinę startu w swoim zgłoszeniu. 
* Pamiętaj, aby każdy z członków grupy wybrał tą samą godzinę startu 
* Dodaj członków grupy: 
a) klikając „Nowy zawodnik” i uzupełniając jego dane 
b) „Przygarnij” innych zarejestrowanych już zawodników do grupy klikając na „Przygarnij do grupy” 
* Opłać grupę +5 lub +10 osób i odbierz gadżety dla całej grupy w dniu zawodów!  

Opłaty

1. Zapisy na Terenową Masakrę ( IV  i V edycję) rozpoczną się 7 grudnia 2016 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 20 września ( V edycja) lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.

4. Opłata startowa indywidualna (IV edycja, 11 czerwca) za start wynosi:

- pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością : 89 zł
- kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością : 99 zł
- kolejne 200 osób z potwierdzoną płatnością: 109 zł                                                                                  

- do 15 stycznia  2017: 119 zł                                                                                                                    

 - do 28 lutego    2017: 129 zł
 - do 30 kwietnia 2017: 139 zł
 - do 31 maja     2017: 159 zł

 - w dniu zawodów: 199 zł (gotówka)

5. Opłata startowa indywidualna (V edycja, 24 września) za start wynosi:

- pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością : 89 zł
- kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością : 99 zł
- kolejne 200 osób z potwierdzoną płatnością: 109 zł                                                                                  

 - do  28 lutego  2017:  119 zł                                                                                                                    

 - do 30 kwietnia 2017: 129 zł
 - do 30 czerwca 2017: 139 zł
 - do  30 sierpnia 2017: 149 zł

 - do 20 września 2017:  169 zł

 - w dniu zawodów: 199 zł (gotówka)

 

UWAGA!!!  GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w grupie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna

Przy równoczesnym opłaceniu minimum 5 lub minimum 10 osób z wykorzystaniem formularza do zapisów grupowych, każdy z członków otrzyma unikatowy prezent do odbioru w biurze zawodów.

Jeśli minimum trójka z Was dobiegnie do mety zyskacie szansę walki o zwycięstwo w klasyfikacji drużyn.

Minimum 5 osób – bardzo fajny gadżet dla każdego

Minimum 10 osób – ultra fajny gadżet dla każdego

Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW TERENOWA MASAKRA

 

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

1.   Organizatorem Terenowej Masakry jest ProEnergy Rafał Szulakowski

II. CEL
1. Zorganizowanie najbardziej wymagającego przygodowego biegu miejskiego w Polsce
2. Promocja Bydgoszczy i województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i na świecie.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

4. Promocja LPKiW Myślęcinek jako miejsca idealnego do rekreacji ruchowej.

 

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

TERMIN I MIEJSCE

Terenowa Masakra odbędzie się: IV edycja - 11 czerwca 2017 r. oraz  V edycja - 24 września 2017 r. w Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek oraz Nadleśnictwa Żołędowo.

Szczegóły dotyczące trasy biegu, opisu oraz rozmieszczenia przeszkód i lokalizacji biura zawodów będą opublikowane przez Organizatora na oficjalnej stronie imprezy: www.TerenowaMasakra.pl. Najważniejsze informacje zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed startem Terenowej Masakry.

DYSTANSE I PRZESZKODY

W ramach Terenowej Masakry zostaną rozegrane zawody na dwóch dystansach: ok. 5 km i ok. 10 km.

Start biegu odbędzie się na terenie Polany Różopole w bydgoskim Myślęcinku.

Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 50 do 100 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach 10-15 minutowych.

Na trasie obydwu dystansów zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (30 do 45 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Terenowej Masakry.

Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy.

Pominięcie przeszkody wiąże się z doliczeniem dodatkowego czasu, doliczonego do czasu przebycia trasy.

Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody.

Oszukiwanie podczas biegu będzie surowo karane.

Ominięcie jednego z punktów kontrolnych będzie skutkowało dyskwalifikacją danego zawodnika. Skracanie trasy, kantowanie rywali i obsługi oznaczają, że dany uczestnik jest cieniasem, nie zostanie sklasyfikowany w komunikacie końcowym i przede wszystkim okrywa się wieczną hańbą.

Wszyscy uczestnicy startujący w Terenowej Masakrze robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników biegu.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator może zmienić dystans, trasę biegu i rodzaj przeszkód.

 

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma: pakiet startowy z wysokiej jakości koszulką funkcyjną Terenowej Masakry,  chipem do pomiaru czasu oraz drobne upominki od sponsorów Wyjątkiem będą osoby , które wniosą opłatę po :  IV edycja - 31 maja  oraz  V edycja -  10 września,  te na koszulkę niestety liczyć nie mogą :( 

Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia i bufet z owocami  oraz część sanitarna. 

Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Terenowej Masakry.

Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.

 

 

POMIAR CZASU I WYNIKI

Warunkiem ukończenia Terenowej Masakry jest dotarcie do mety.

Pomiar czasu dokonywany będzie przy wykorzystaniu profesjonalnego systemu pomiaru czasu.

Klasyfikacja wyników odbędzie się na podstawie czasu pokonania trasy. Nagradzane będą trzy najszybsze czasy z każdego dystansu osobno w kategoriach: damskiej i męskiej, drużynowej (mieszanej i kobiet). 

Nagrody dla zwycięzców przekazane zostaną osobiście podczas dekoracji. Ewentualny późniejszy odbiór musi zostać uzgodniony z organizatorem.

Uczestników biegu obowiązywać będzie limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 2 godziny.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany obowiązującego limitu czasu oraz zmiany w sposobie naliczania kar czasowych za pominięcie przeszkód.

 

WARUNKI I UCZESTNICTWO W TERENOWEJ MASAKRZE

Podczas Terenowej Masakry wszyscy zawodnicy muszą zostać opisani numerem startowym oraz mieć ze sobą czip do pomiaru czasu.

Prawo startu w Terenowej Masakrze mają osoby pełnoletnie oraz osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 18 rok życia oraz najpóźniej do dnia  11.06.2017  ( IV edycja)  i  24.09.2017 ( V edycja), przed wyczerpaniem limitu miejsc ustalonych przez organizatora, zgłoszą uczestnictwo w Terenowej Masakrze poprzez rejestrację na stronie internetowej wydarzenia i dokonają odpowiedniej dla dystansu oraz rodzaju uczestnictwa (start indywidualny lub grupowy) opłaty wpisowej za pośrednictwem systemu płatności online lub w dniu imprezy dokonają rejestracji i wpłaty opłaty rejestracyjnej gotówką w Biurze Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem w wyznaczonej fali, odebranie pakietu startowego i złożenie stosownych oświadczeń.

Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w zawodach.

Aby dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane nie zostaną dopuszczeni do startu.

Ponadto, zgłaszając uczestnictwo w zawodach każdy uczestnik oświadcza, że:

- Bierze udział w Terenowej Masakrze na własną odpowiedzialność z pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

- Posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu.

- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

- Wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora danych osobowych oficjalnym partnerom i sponsorom wydarzenia.

- Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

Limit miejsc dla poszczególnych dystansów wynosi:

5km – 1000 osób

10km – 1000 osób

Limity uczestników mogą zostać zmienione przez organizatora.

 

NAGRODY I WYNIKI

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.

Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:

a. Kobiety

b. Mężczyźni

c. Drużynowa* kobiet (członkinie zespołu są także klasyfikowane indywidualnie)

d. Drużynowa* mieszana ( 3 osoby w tym minimum jedna kobieta, członkowie zespołu są także klasyfikowani indywidualnie)

e. Rywalizacja o Metr Liny, która w bezpośredniej rywalizacji wyłoni najlepszą drużynę boxu Crossfit w Polsce. Te drużyny ścigają się na dystansie 10 km. Drużyna rywalizująca o Metr Liny może liczyć od 5 do miliona osób, ale minimum 3 mężczyzn i 2 kobiety i musi reprezentować box cross-fit. Do klasyfikacji końcowej będą brane czasy 3 najlepszych zawodników i 2 zawodniczek z teamu, którzy zaliczą wszystkie przeszkody.) 

* Drużyna składa się z minimum trzech osób startujących indywidualnie w ramach jednego dystansu (5 lub 10 km) i ruszających na trasę w jednej fali (o tej samej godzinie).

Podczas zapisów drużyny należy zwrócić uwagę na wybranie tej samej godziny startu (fali).

Do klasyfikacji zespołowej dla każdego dystansu brana jest suma miejsc trzech najlepszych członków zespołu.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe.

Drużynowe za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe  trofea. 

 

REJESTRACJA I OPŁATA

1. Zapisy na Terenową Masakrę ( IV  i V edycję) rozpoczną się 7 grudnia 2016 o godzinie 18:00 za pośrednictwem strony www.TerenowaMasakra.pl, a zakończą: 20 września ( V edycja) lub w momencie wyczerpania limitu uczestników.

2. Przy rejestracji online możliwe są wyłącznie wpłaty dokonane za pośrednictwem płatności online.

3. Jeżeli limity nie zostaną przekroczone, będzie także możliwość rejestracji i zapłacenia za start gotówką w dniu imprezy.

4. Opłata startowa indywidualna (IV edycja, 11 czerwca) za start wynosi:

- pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością : 89 zł
- kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością : 99 zł
- kolejne 200 osób z potwierdzoną płatnością: 109 zł                                                                                  

- do 15 stycznia  2017: 119 zł                                                                                                                    

 - do 28 lutego    2017: 129 zł
 - do 30 kwietnia 2017: 139 zł
 - do 31 maja     2017: 159 zł

 - w dniu zawodów: 199 zł (gotówka)

5. Opłata startowa indywidualna (V edycja, 24 września) za start wynosi:

- pierwsze 50 osób z potwierdzoną płatnością : 89 zł
- kolejne 100 osób z potwierdzoną płatnością : 99 zł
- kolejne 200 osób z potwierdzoną płatnością: 109 zł                                                                                  

 - do  28 lutego  2017:  119 zł                                                                                                                    

 - do 30 kwietnia 2017: 129 zł
 - do 30 czerwca 2017: 139 zł
 - do  30 sierpnia 2017: 149 zł

 - do 20 września 2017:  169 zł

 - w dniu zawodów: 199 zł (gotówka)

Spośród osób, które ukończą IV i V edycję, 24 września zostanie rozlosowane co najmniej 10 nagród o wartości minimum 100 zł.

6. UWAGA!!! GRUPY!!!

Namów znajomych do zapisania się w większej grupie i odbierzcie bonusy!

Pamiętajcie, że w drużynie siła! Pomoc partnerów na trasie jest bezcenna.

Przy równoczesnym opłaceniu minimum 5 lub minimum 10 osób z wykorzystaniem formularza do zapisów grupowych, każdy z członków otrzyma unikatowy prezent do odbioru w biurze zawodów.

Minimum 5 osób – bardzo fajny gadżet dla każdego

Minimum 10 osób – ultra fajny gadżet dla każdego

7. Opłat za całą grupę należy dokonać podczas jednorazowej płatności towarzyszącej rejestracji grupy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji oraz terminów wpłacania kwot wpisowych. O wszelkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony internetowej.

9. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Do 5 dni przed każdą z imprez istnieje możliwość przeniesienia opłaty wpisowej na inną osobę.

10. Na prośbę uczestnika organizator zobowiązuje się wystawić fakturę za wniesioną opłatę startową.

11. W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy wydawany w Biurze Zawodów w trakcie weryfikacji uczestników przed startem.

12. Osoby zapisujące się na zawody po:  31 maja ( IV edycja) 10 września (V edycja),  mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego lub koszulki w swoim rozmiarze.

13. W opłacie wpisowej nie jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. O przyjęciu zgłoszenia oraz o przypisaniu do określonej fali biegu decyduje kolejność wpłat.

15. W sytuacji odwołania zawodów organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wniesionej opłaty startowej.

 

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbędzie się Terenowa Masakra zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

a. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu

b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę

c. Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w wyścigu

d. Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora

Organizator ma prawo:

- usunąć z terenu Terenowej Masakry osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

- nie dopuścić do biegu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Przekazanie i zmiana własnego numeru startowego innej osobie bez wiedzy i zgody Organizatora spowoduje dyskwalifikację zawodnika, a zatem pozbawienie wszelkich praw wynikających z uczestnictwa w Terenowej Masakrze.

Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e­mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. będą rozpatrywane w przeciągu 7 dni roboczych.

Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.

W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Terenowej Masakry.

Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W trosce o zdrowie zawodników, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i nie podlegają zmianom.

Fale i listy startowe

SPRAWDŹ LISTY STARTOWE

Terenowa Masakra 11 czerwca 2017

Terenowa Masakra 24 września 2017

 

FALE STARTOWE

 

1. Listę fal startowych opublikujemy najpóźniej 14 dni przed każdym startem.

2. Odbierz swój pakiet startowy na godzinę przed startem Twojej Fali.

3. Staw się w strefie rozgrzewkowej na 15 minut przed godziną startu Twojej Fali.

4. Pozostałe praktyczne informacje o Terenowej Masakrze (strój, dojazd, plan zawodów) znajdziesz TUTAJ.